NHÔM ĐỊNH HÌNH, BĂNG TẢI CÔNG NGHIỆP, BÀN THAO TÁC, CLEAN BOOTH

NHÔM ỐNG D28 - KHỚP NỐI