NHÔM ĐỊNH HÌNH, BĂNG TẢI CÔNG NGHIỆP, BÀN THAO TÁC, CLEAN BOOTH

ỐNG THÉP BỌC NHỰA - ỐNG INOX - KHỚP NỐI

Sale
Ống thép bọc nhựa, ống inox
Sale
Khớp nối HJ-1 (đen/trắng)
Sale
Khớp nối HJ-2 (đen/trắng)
Sale
Khớp nối HJ-3 (đen/trắng)

Khớp nối HJ-3 (đen/trắng)

13.500₫

GNY: 14.000₫

Sale
Khớp nối HJ-4 (đen/trắng)

Khớp nối HJ-4 (đen/trắng)

12.000₫

GNY: 12.500₫

Sale
Khớp nối HJ-5 (đen/trắng)

Khớp nối HJ-5 (đen/trắng)

15.000₫

GNY: 16.000₫

Sale
Khớp nối HJ-7 (đen/trắng)

Khớp nối HJ-7 (đen/trắng)

16.500₫

GNY: 17.000₫

Sale
Khớp nối HJ-8 (đen/trắng)

Khớp nối HJ-8 (đen/trắng)

10.000₫

GNY: 10.500₫

Sale
Khớp nối HJ-9 (đen/trắng)

Khớp nối HJ-9 (đen/trắng)

17.000₫

GNY: 17.500₫

Sale
Khớp nối HJ-11 (đen/trắng)
Sale
Khớp nối HJ-12 (đen/trắng)
Sale
Khớp nối HJ-13 (đen/trắng)
Sale
Khớp nối HJ-14 (đen/trắng)
Sale
Khớp nối HJ-15 (đen/trắng)
Sale
Bích ren ống D28

Bích ren ống D28

10.000₫

GNY: 11.000₫

Sale
Bàn thao tác ống bọc nhựa

Bàn thao tác ống bọc nhựa

2.000.000₫

GNY: 2.500.000₫

Sale
Móc sắt gắn mặt bàn

Móc sắt gắn mặt bàn

3.000₫

GNY: 3.500₫

Sale
Móc nhựa gắn mặt bàn

Móc nhựa gắn mặt bàn

5.500₫

GNY: 6.000₫

Sale
Bịt đầu ống bọc nhựa
Sale
Khớp nối HJ-10 (đen/trắng)